เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


ข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

หลักฐานที่ต้องนำมาประกอบการขอขยายเขตุ

  1. โฉนดที่ดิน(เจ้าของ+ผู้รับสัญญาคนสุดท้าย)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. แบบผังโครงการ
  5. แบบฟอร์ม (ขอที่แผนก บริการผู้ใช้ไฟ)
  6. ชำระเงินค่าสำรวจและประมาณการ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พล.ร.ท.ชยุต นาเวศภูติกร

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ


 

พล.ร.ต.วิชชา วงษ์เสือ

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

038-439040,038-437766

080-483-5476

098-855-8650

ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ