เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


ข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

1039/7 หมู่1 ถ.เลียบชายทะเล

ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

 

 

          สำนักงานกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ                      0-3843-7766 , 0-3843-9040          

          ฝ่ายการเงิน แผนกรับ-จ่าย (สอบถาม หนี้ค้างชำระ)                        086-8324192            

          สำนักงานกิจการไฟฟ้าฯสัตหีบ สาขา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ       069-2023 (ภายใน ทร.)

          สถานีจ่ายไฟฟ้าสัตหีบ1 (บางเสร่)                                           0-3873-7234

          สถานีจ่ายไฟฟ้าสัตหีบ2 (ก.ม.6)                                            061-1711 (ภายใน ทร.)

          แผนกจัดการ                                                                   098-6623750

          แผนกธุรการแลำกำลังพล                                                    081-2950124

          แผนกกฎหมาย                                                                081-2951084

          แผนกบริการผู้ใช้ไฟ                                                          086-8481284

          แผนกรับ-จ่ายเงิน                                                            081-2952440 , 086-8324192

          แผนกจดหน่วย แจ้งหนี้ และตรวจสอบ                                     081-2951962

          ฝ่ายปฏิบัติการ                                                                080-9450067

          ฝ่ายการเงิน                                                                   081-2952572

          ฝ่ายพัสดุ                                                                      081-2951653

 

 

 Facebook : กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ | Line : @sea.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พล.ร.ท.ชยุต นาเวศภูติกร

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ


 

พล.ร.ต.วิชชา วงษ์เสือ

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

038-439040,038-437766

080-483-5476

098-855-8650

ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ