เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


ข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                           ระหว่างวันที่   1 - 15 ม.ค. 65

 รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                           ระหว่างวันที่ 16 - 31 ม.ค. 65

 รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   1 - 15 ก.พ. 65

 รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   16 - 28 ก.พ. 65

 รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   1 - 15 มี.ค. 65

 รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   16 - 31 มี.ค. 65

 รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                         ระหว่างวันที่   1 - 15 เม.ย. 65

 รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                         ระหว่างวันที่   16 - 30 เม.ย. 65

 รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   1 - 15 พ.ค. 65

 รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   16 - 31 พ.ค. 65

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   1 - 15 มิ.ย. 65

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   16 - 30 มิ.ย. 65

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                         ระหว่างวันที่   1 - 15 ก.ค. 65

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   16 - 31 ก.ค. 65

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   1 - 15 ส.ค. 65

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                         ระหว่างวันที่   16 - 31 ส.ค. 65

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                         ระหว่างวันที่   1 - 15 ก.ย. 65

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                         ระหว่างวันที่   16 - 30 ก.ย. 65

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   1 - 15 ต.ค. 65

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                         ระหว่างวันที่   16 - 31 ต.ค. 65

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   1 - 15 พ.ย. 65

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   16 - 30 พ.ย. 65

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   1 - 15 ธ.ค. 65

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   16 - 31 ธ.ค. 65

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   1 - 15 ม.ค. 66

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   16 - 31 ม.ค. 66

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   1 - 15 ก.พ. 66

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   16 - 28 ก.พ. 66

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   1 - 15 มี.ค. 66

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   16 - 31 มี.ค. 66

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   1 - 15 เม.ย. 66

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   16 - 30 เม.ย. 66

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   1 - 15 พ.ค. 66

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   16 - 31 พ.ค. 66

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   1 - 15 มิ.ย. 66

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   16 - 30 มิ.ย. 66 

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   1 - 15 ก.ค. 66

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   16 - 31 ก.ค. 66

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   1 - 15 ส.ค. 66

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   16 - 31 ส.ค. 66

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   1 - 15 ก.ย. 66

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   16 - 30 ก.ย. 66

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   1 - 15 ต.ค. 66

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   16 - 31 ต.ค. 66

รายงานระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลฯ (SCADA)                                      ระหว่างวันที่   1 - 15 พ.ย. 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พล.ร.ท.ชยุต นาเวศภูติกร

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ


 

พล.ร.ต.วิชชา วงษ์เสือ

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

038-439040,038-437766

080-483-5476

098-855-8650

ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ